มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย

สถานสงเคราะห์เด็ก

Click here for the English version

หมู่บ้าน

มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย เป็นชุมชนที่อยู่อาศัยที่สร้างขึ้นเพื่อเด็กด้อยโอกาสในจังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียง โดยมูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย เป็นเจ้าของและดูแลจัดการ มูลนิธิฯ ได้จัดตั้งขึ้นในปี 2548 ประสบภัยพิบัติสึนามิ มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย  เป็นองค์กรเอกชนไม่หวังผลกำไร 

เริ่มต้นจากความคิดริเริ่มของสโมสรไลออนส์ภูเก็ตอันดามันซีที่ร่วมมือกับ สมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต มูลนิธิได้รับการสนับสนุนจากผู้บริจาคนับพันจากทั่วโลกและสามารถซื้อที่ดินของตนเองในเกาะสิเหร่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และโดยเฉพาะ ด้วยการสนับสนุนของสภากาชาดฝรั่งเศสทำให้หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่สร้างจากอาคารหลักและบ้านแฝด 6 หลังได้ถูกสร้างขึ้นและเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 29 มิถุนายน 2550 เป็นบ้านของเด็กนับร้อยนับตั้งแต่นั้นมา 

แนวคิด

เป้าหมายของเราคือการจัดตั้งหมู่บ้านเด็กซึ่งสามารถรองรับเด็กกำพร้าได้สูงสุด 100 คนรวมทั้งเด็ก ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ เป้าหมายของเราคือสร้างบรรยากาศให้เด็ก ๆ ซึ่งใกล้เคียงที่สุดกับชีวิตครอบครัวปกติ หนึ่งในความสำคัญของเราคือการให้การศึกษาที่ดีแก่เด็กซึ่งจะทำให้พวกเขามีอนาคตที่ดีขึ้นเมื่อพวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่
โครงการของเราคือการสร้างหมู่บ้านสำหรับเด็กตามแนวคิดของ SOS Kinderdorf (หมู่บ้านสำหรับเด็ก) ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มของ Hermann Gmeiner ที่อยู่ในเมืองเล็ก ๆ ชื่อ Tyrolean ของ เมือง Imst ในประเทศออสเตรียในปีพ.ศ 2492 ได้สร้างหมู่บ้านเด็กที่สนองความต้องการในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเด็กกำพร้าหรือเด็กที่ไม่สามารถอยู่กับพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดได้ ได้ดำรงชีวิตที่มั่นคงต่อไป

หมู่บ้านเรา มุ่งเน้นไปที่การดูแลเด็กในระยะยาว เด็ก ๆ จะได้สัมผัสกับความสัมพันธ์ที่เชื่อถือได้และความรักอีกครั้งซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถฟื้นฟูจากประสบการณ์ก่อนหน้านี้ที่มักจะไม่สมบูรณ์ หรือเลวร้าย พวกเขาจะได้เติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมครอบครัวที่มั่นคงและได้รับการสนับสนุนเป็นรายบุคคลจนกว่าพวกเขาจะกลายเป็นคนหนุ่มสาวที่เป็นอิสระหรือจนกว่าสถานการณ์ครอบครัวของตัวเองจะดีขึ้นพอที่เขากลับคืนสู่ครอบครัวต่อไป

เราช่วยให้ลูกหลานของเรามีอนาคตที่ดีขึ้นโดยการพัฒนาทักษะทางสังคมความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทยสอนพวกเขาเกี่ยวกับค่านิยมและความรับผิดชอบของครอบครัว การเลี้ยงดูในสภาพแวดล้อมแบบครอบครัวที่รักด้วยอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและการดูแลสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้อนาคตที่ดีกว่าสำหรับเด็กเหล่านี้ แนวคิดนี้มีพื้นฐานจากสี่ประเด็นหลัก:
เด็กทุกคนต้องการการดูแลของผู้ปกครองที่สร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเด็กแต่ละคน
เด็ก ๆ เติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่มีเด็กหญิงและเด็กชายที่มีอายุต่างกันในฐานะพี่น้อง
ครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ทำหน้าที่เป็นระบบสนับสนุน
พี่น้องทางชีวภาพจะไม่แยกออกหากเป็นไปได้และหากเป็นไปก็เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก

หมายเหตุ 

บางครั้งเราถูกเรียกอย่างผิด ๆ ว่า "สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า" 

จริงๆแล้วเราเป็น“ สถานสงเคราะห์เด็ก” ซึ่งเด็กที่ได้รับสงเคราะห์จากเราไม่ได้มีเพียงเด็กกำพร้า แต่มีเด็ก อื่นๆ เช่น เด็กเร่ร่อน เด็กยากจน เด็กถูกกระทำ และอื่นๆ ที่จัดอยู่ใน พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ว่าจะต้องได้รับการคุ้มครองจากรัฐบาล

กิจกรรม

เพื่อที่จะรวมเด็กทุกคนเข้ากับชีวิตทางสังคมของบ้านใหม่ของพวกเขาและการพัฒนาเด็กในด้าน ต่างๆ เราจัดกิจกรรมที่หลากหลาย: กีฬา, ยิมนาสติก, ว่ายน้ำ, การทำสมาธิ, งานฝีมือ, การเต้นรำ, การทำสวน, การทำอาหาร, บทเรียนการแล่นเรือใบ, การศึกษาศาสนาและสังคม เป็นต้น 

นอกจากนี้เรายังจัดงานฉลองครบรอบปีเช่นเดียวกับการเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ เราช่วยให้ลูกหลานของเรามีอนาคตที่ดีขึ้นโดยการพัฒนาทักษะทางสังคมความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทยสอนพวกเขาเกี่ยวกับค่านิยมและความรับผิดชอบของครอบครัว

การเลี้ยงดูในสภาพแวดล้อมแบบครอบครัวที่รักด้วยอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและการดูแลสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้อนาคตที่ดีกว่าสำหรับเด็กเหล่านี้