มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย

สถานสงเคราะห์เด็ก

Click here for the English version

อาสาสมัคร

คุณต้องการเป็นอาสาสมัครที่มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉายหรือไม่? 

มูลนิธิมีความสนใจและยินดีถ้าท่านสนใจที่จะมีส่วนร่วมและอุทิศเวลาเพื่อสนับสนุนเราเสมอ หากท่านสนใจช่วยเหลือกรุณาติดต่อเราโดยให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับตัวท่านและงานอาสา แล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด 

ในฐานะที่มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย เป็น“ สถานสงเคราะห์เด็กด้อยโอกาส” เราต้องขึ้นอยู่กับความช่วยเหลือด้านการเงินจากผู้สนับสนุนทั่วโลก และหมู่บ้านเด็กตะวันฉายก็ ยินดีรับใบสมัครงานอาสาสมัครเช่นกัน

หากคุณต้องการสมัครโปรดติดต่อเรา / Click