มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย

สถานสงเคราะห์เด็ก

Click here for the English version

หลังจากเหตุการณ์สึนามิที่ถล่มภูเก็ตเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 สมาชิกของสโมสรไลออนส์อันดามันซีภูเก็ตได้ตัดสินใจทำโครงการระยะยาวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโศกนาฏกรรมนี้ ซึ่งในเวลาต่อมาการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสได้กลายเป็นเป้าหมายหลักของสโมสร และโครงการระยะยาว คือ การสร้างหมู่บ้านเพื่อเป็นที่พักพิงแก่เด็กโชคร้ายเหล่านี้ ได้มีการเริ่มระดมทุนอย่างจริงจังและมีการตอบสนองเป็นอย่างดี สโมสรไลออนส์ดังกล่าวจึงตัดสินใจติดต่อ“ สมาคมพิทักษ์เด็ก” องค์กรท้องถิ่นที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในการดูแลและคุ้มครองเด็ก สมาคมสมาคมพิทักษ์เด็กยินดีที่จะร่วมมือกับสโมสรไลออนส์อันดามันซีตกลงที่จะจัดตั้งมูลนิธิอิสระโดยมีกรรมการจากสโมสรไลออนส์อันดามันซีและสมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต ในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2548 มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย ได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการและได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการของประเทศไทย มูลนิธิของเราโชคดีที่ได้ทำข้อตกลงกับสภากาชาดฝรั่งเศสซึ่งให้การสนับสนุนและจัดการการก่อสร้างอาคารหมู่บ้าน